POWRÓT

EKO-TORBY
Torby szyte z materiałów barwionych domowym sposobem, samodzielnie szyte i ozdabiane termoutwardzalnymi farbami do tkanin
.------------------